Rättigheter/Skyldigheter mellan yrkesfotograf/yrkesfilmare/press & evenemanget Midvinterglöd

 • Det som gäller som yrkesfotograf/yrkesfilmare/press på Midvinterglöd är att korten har delade rättigheter mellan fotograf och Midvinterglöd. 
   
 • Ska kort säljas eller publicera dem så ska  yrkesfotograf/yrkesfilmare/press och Midvinterglöd kommunicera med varandra innan.
   
 • Alla fotografier krediteras  yrkesfotograf/yrkesfilmare/press när Midvinterglöd använder dem vice versa. 
   
 • Midvinterglöd får tillstånd att använda alla kort i annonsering, sina digitala kanaler, webb och i artiklar och allt som kan nyttjas i marknadsföringssyfte. Detta gäller även vice versa. Men det är viktigt att kredit ges vid bilden.  
   
 • Bilderna får fritt spridas av alla parter men ska krediteras både fotograf och evenemanget Midvinterglöd.
   
 • Artister som exempelvis eldartister ska även krediteras på bilderna om de finns med på dem. Våra artister får även fritt använda bilderna i sin marknadsföring under samma förutsättningar.
   
 • Det är bara Midvinterglöd och Fotograf som kan sälja korten då de delar på rättigheterna. En artist har alltså inte någon sådan rättighet att sälja kort de finns med på.
   
 • Artister måste alltid ange vart de publicerar sina kort till Midvinterglöd och Midvinterglöd således till fotograd. 

 

Är detta regler som inte fungerar för press / yrkesfotograf bör så kameran lämnas hemma. 

Vi på Midvinterglöd är mycket måna om vårt evenemang, våra artister och våra fotografer vi samverkar med, samt det förtroende vi har mellan varandra. 

Vi skapar kultur för kulturens skull därav ska alla parter komma till sin rätt då ingen kan skapa Glöd utan den andres hjälp.