Ingen sjätte upplaga av folkfesten; "Läggs i vila”

Fem år har gått sedan Jättendals folkfest i vintermörkret startades.
Men istället för att det blir ett sjätte år för Midvinterglöd, så har arrangörerna valt att lägga projektet på is.

”Så tråkigt att inte ha detta att se fram emot i mörkret” är en av många sorgsna kommentarer på Midvinterglöds Facebooksida. När det skrivs att det inte blir någon folkfest i år. Beslutet togs i slutet av augusti av arrangörerna Petra Shara Stoor, Fredrik Fernlund och Janina Stoor.

Vi lägger projektet i vila, vi har inte bestämt oss for att aldrig göra Midvinterglöd. Men det var med gråten i halsen som vi tog beslutet att inte göra det i år.
— säger Petra Shara Stoor

Konceptet med Midvinterglöd centrerades kring fem teman, som sprider sig ut över 5 år. Istället för att starta nästa cykel väljer arrangörerna att backa tillbaka. De menar att åren med av ideellt arbete på egen hand har varit ansträngande, det har tagit upp mycket tid och energi för att bara gå jämnt ut i ekonomin.

Det blir som ett oroligt magsår om det kommer hålla ekonomiskt, för om det går dåligt kommer kostnaden behövas tas från egen ficka.
— säger Janina Stoor

Enligt Fredrik, Janina Petra har Midvinterglöd varit väldigt uppskattat av folket i bygden och från annorstädes – eftersom de kan erbjuda en underhållande dag för folk i alla åldrar.

en den konstnärliga vision som vi har så kan vi inte låta det gå sämre. Allt är ju gjort för hand och är ett hantverk, det har aldrig varit copy och paste. Att skapa saker tar energi och tid.
— säger Fredrik Fernlund.

Målet har alltid varit att expandera eventet, dess aktiviteter och omfång. Med en växande publik var läget lovande, men överväldigande för arrangörerna som vill att Midvinterglöd ska återuppstå men med andra resurser och mer engagemang.

Det är lätt tänkt att kultur ska vara gratis, men det håller inte för det finns inte den orken att bära den bördan. Det måste finnas större instanser som stödjer med projektanställningar och pengar.
— säger Petra Shara Stoor

På sociala medier har de fått många reaktioner av beslutet, men engagemanget har inte märkts av från politiken och samhällsinstanserna, tycker arrangörerna.

I och med att det inte fortgår med eventet i år vill de markera att kulturarbete inte kan hållas gratis för evigt och behöver lyftas upp och stödjas för att överleva, menar Petra, Janina och Fredrik.

Det är ett varumärke för kommunen, vi har lyft frågan och diskuterar läget med kommunen om läget. För vi växer mer än vi kan hantera. Kommunen har visat engagemang till dialog men när det kom till kritan så fick vi avslag på vårt förslag och ansökan.
— säger Fredrik Fernlund

och tillägger:

Vi hoppas att nya dörrar kan öppna sig så att Midvinterglöd för en chans att kunna fortsätta i någon form.
— säger Fredrik Fernlund
 

Nordanstigs kommunstyrelseordförande Monica Olsson (S) menar att det är trist att Midvinterglöd ställs in i år men att nekandet för bidraget var en fråga om att prioritera bland många sökanden med begränsade medel. Av de 960 000 kronor som finns i budget, räckte det inte till att bevilja de 200 000 kronor som Midvinterglöd sökte denna gång.

Bedömningen blev att vi av 39 sökande beviljande 24 stycken. Det är svårt med många ansökningar då vi vill att så många som möjligt ska få. Därför uppmanar vi de som nekas att söka annat som EU-bidrag, landsbygdsprogrammet eller företagarföreningen. Jag har sett att det inte kommer bli något i år, men de kan söka igen framöver.
— säger Monica Olsson (S)

Hur kommer det att påverka kommunen om Midvinterglöd försvinner?

Jag tycker det är synd att det inte blir något i år. Jag hoppas på att det kommer tillbaka och söker igen så de kan genomföra det flera gånger, men det tar mycket kraft och tid att hålla på för dem. Det har varit både omtalat och dragit hit många, men sen måste vi göra en avvägning om vilka som får bidrag, vilket inte är ett lätt jobb.
— säger Monica Olsson (S)