fågel

Midvinterglöd 2015 - Vid Lucianatten inträdde så fjäderfallet...

Midvinterglöd 2015 - Vid Lucianatten inträdde så fjäderfallet...

I äldre tider talades det om en Lucia som kunde förkläda sig. I nutid hörs det viskas att hon ännu en gång ämnar fälla sin fågelhamn och låta sig bli sedd av människorna. På Midvinterglöd, under årets längsta natt - bland sagor, väsen och värmande eldar - inväntar vi henne tillsammans. Låt fjäderfallet ta sin början!