De fyra elementen - Vilket element tillhör du?

Det är ett spännande tema som vi har valt i år för vår Midvinterglöd. Vi inspireras i år av de fyra elementen, Jord, Luft, Eld och Vatten och även ett femte element.. det "femte ljuset". Det finns så mycket att läsa kring de olika elementen, vilka stjärntecken som är kopplade till vilket element, eller de karaktärsdrag som de olika elementen har.  Vi är många glödsjälar som arbetar med att förverkliga glöden men kärngruppen, dvs "arrangörsgruppen" består av tre personer, Petra, Fredrik och Janina.  En stark, driven, kreativ kärngrupp som kompletterar varandra på fantastiska sätt. 

Petra är född i stjärntecknet Oxen och faller då in under elementet Jord men hon ligger mitt emellan två stjärntecken och gränsar till väduren som med sitt element eld influerar. Fredrik är född in i stjärntecknet vattuman och Janina är född i vågens tecken, vilket innebär att glödsjälarna Fredrik och Janina hamnar inom elementet Luft. Så vi i arrangörsgruppen håller oss en del på jorden och i elden och en hel del upp i det blå ;) 

(Är man född på gränsen mellan två stjärntecken, dvs de första eller sista dagarna i ett stjärntecken, så är man född på en såkallad spets (cusp) och då kommer du känna av egenskaper från båda tecken. Man brukar räkna med en påverkan från ett andra tecken om du ligger inom ca de fem första eller de fem sista dagarna av ett tecken.)

Vilket element tillhör du?

Kanske inspireras du till att bära något i ditt element, passande årets tema ? För även om du inte vill vara med i vår glödväsentävling så är du varmt välkommen ändå till att klä upp dig i tema, vare sig det är med en liten detalj eller något mer utförligt. Det bestämmer du själv. Lite inspirationstexter nedan om de olika elementen och vilka stjärntecken som tillhör dom. Kanske känner ni igen er i texterna nedan om det element ni tillhör, eller kanske gränsar ni mellan element och känner tillhörighet till fler. 

JORD (Oxen, Jungfrun, Stenbocken)

Jordens element är ofta starkt förknippat med människans ursprung och ibland pratar man också om moder jord, som vi alla härstammar från. I många myter skapas människorna ur just jord. Jordens element härskar av tradition över stjärntecknen Stenbocken, Oxen och Jungfrun.  Jordtecknens grundegenskaper handlar främst om det: praktiska, pragmatiska, materialistiska, liksom om fasthet, innehåll, ansvarsfullhet, tålamod, koncentration.

För de som är präglade av jordens element handlar det om det vardagsnära och jordnära. De har förmåga att skapa ordning, klarhet och tydlighet. Jordelementet ger utveckling och fertilitet inom alla områden. Detta element är den mest lugna, stabila och uthålliga av de fyra elementen. Pragmatism, uthållighet, ambition och sensualitet är typiska jordteckenkvaliteter och med fötterna stadigt på marken är dom jordade. Jordmänniskor är zodiakens byggare och producenter, som har gåvan att göra drömmar till verklighet. De är verklighetsförankrade, realistiska och metodiska och värderar att kunna försörja sig själva. De bedömer också sitt liv efter resultat och önskar att bli bedömd efter sina resultat. De vill också se säkra resultat innan segerfesten kan börja. Många sysslar med sådant som hantverk och tillverkning även om det är typiskt med något som rör trädgård, natur och mark liksom även platser, strukturer, tid och upplevelser

De med mycket jord i födelsehoroskopet kan använda själva jordens ”magi” med viljestyrka för att skapa balans och pragmatism. Även om de inte skulle kunna få jorden att röra sig och skapa en massiv jordbävning så har de förmågan att med viljan och ritualer eller ceremonier skapa en manifestering av den inneboende urkraften i jorden, liksom de även kan påverka till ”bindande magi”...

LUFT (Tvillingarna, Vågen, Vattumannen)

Luftens element hade förmodligen en mycket stor betydelse förr i tiden då luften ännu inte erövrats av oss människor. Luften var vägen mellan människorna och gudarna, och att kunna flyga var antagligen då en ännu större önskedröm. I äldre mytologi bor ju ofta gudarna i himlen. Ibland kan luften dessutom representera tomhet och kaos. I många skapelseberättelser är detta det ursprungliga i universum. Av tradition så härskar luftens element över stjärntecknen Vågen, Vattumannen och Tvillingarna. Speciella luftegenskaper är att vara medlande, kommunikativ och intellektuell.

Lufttecknens grundegenskaper är främst tänkande, kommunikation, information, idealism, samhörighet, ideér, diplomati och att se logiska samband ”i stort”. Luft hör samman med sinnet  och lufttecken är vanligtvis intellektuella, objektiva, nyfikna, språkligt begåvade, socialt orienterade, samarbetsvilliga och måste dela idéer, d v s är medlande. De tar initiativet, är originella, är i allmänhet väl disciplinerade och snabbtänkande. Detta element står för allt som hör tänkandet till – kunskap, lärdom och logik kan sägas handla om hur man förhåller sig till omgivningen, hur man kommunicerar med den. Lufttecken är sociala varelser, eftersom de vill utbyta idéer, och de hittar mer stimulans i minglet. Lufttecken är mästare på att navigera genom kollektiva världar och är experter på och tolkare av kulturella trender och attityder. 

Individer med luftbetoning i födelsehoroskopet är zodiakens kontakter, med ett stort och aktivt kontaktnät som länkar olika människor med varandra och med nya idéer och information och agerar ofta som bärare för någon annans idéer, känslor eller materiella ting. De sammankopplar utöver människor också olika delar av världen.

ELD ( Väduren, Lejonet, Skytten)

Eldpersonens natur är energisk, passionerad men ibland nyckfull. De stjärntecken som präglas mest av detta är eldtecknen Väduren, Lejonet och Skytten. Antikens medicin sade att dessa personer lätt blev koleriska, och ett häftigt, eldigt humör var typiskt dessa. Eldtecknens grundegenskaper är: energi, aktivitet, entusiasm, kreativitet, kraft, vitalitet, idealism, passion, eldighet, koleriskhet och spontanitet. Eldteckenfödda är dynamiska, av naturen ofta entusiastiska och temperamentsfulla och behöver ett personligt uttryck.

Eld representerar längtan efter livet, viljan att vara och bli. Alla element har, vad man kan kalla för olika vibrationer av gudomligheten (förutsättning för liv), och eld har traditionellt förknippats med vad indianerna till engelska översatt till ”Spirit”: ungefär ”den själsliga urkraften”. Eldelementet är fyllt med den gudomliga gnistan, som också kan sprida sig som en löpeld till alla runt omkring.  Eld representerar därför den glödande livskraften inom oss och eldteckenföddas entusiastism är ibland större än livet och då den kan brinna utom kontroll, så är det bäst att sköta dess glöd.

Eld brukar ge en känsla av trygghet och de som är födda i detta element brukar ha en varm utstrålning som ger värme till omgivningen. En gnista från någon som är född i ett eldelement kan tända upp nya idéer, samt fungera som en ledstjärna för att lysa upp vägen för att uppnå målen med övertygelse och entusiasm för andra -  helt enkelt vara en källa till inspiration.
Eld stärker självförtroendet att ta itu med problem utan att tveka. Utan eld, det finns ingen utstrålning, ingen övertygelse, inget uttryck.

VATTEN ( Kräftan, Skorpionen, Fiskarna)

Vattnets element symboliserar både det livgivande regnet och tvärtom, livlöshet och kyla. Det symboliserar det lugna havet liksom kraften i ett skyfall. Vatten är också fruktsamhetens element. De stjärntecken som vattnets element härskar över är Kräftan, Skorpionen och Fiskarna. Vattentecknens grundegenskaper är: emotionalitet, mystik, fantasi, mottaglighet, intuition, förståelse,  känslighet, flegmatiskhet, syntes och intresse för den dolda sidan av livet.

Vatten symboliserar det mystiska, andliga tomrum som fyller luckorna mellan oss - paradoxalt, men allomfattande. Det symboliserar själen och "instinkt” och vattenindivider är lyhörda, de är känselspröten i zodiaken. Vattenteckenfödda är medkännande, drömmande och  empatiska. Vatten symboliserar känslolivet, och de som är födda i det elementet är i kontakt med sina egna djupa känslor och andras. De har starka och djupa känslor från hat till kärlek och förtvivlan, reaktioner på omgivningen. De tar lätt intryck och är känsliga för sin omgivning, en bra egenskap så länge intrycken är korrekta, men de kan grumlas av intensiteten i känslorna, eller ändras av den livliga fantasin. Men många är synska eller vet rent intuitivt vad som försiggår i andra.

 Vattentecken inser att deras intensiva känslor har en påverkan på andra, och därför försöker de att hantera sina känslor. I kärlek älskar de med hela sitt hjärta och hela sin hängivenhet. Många ”älskar hela världen” och en del har också en förmåga inspireras till att använda denna känsla för världen och översätta den till det konstnärliga. De vill skapa estetisk skönhet.

 

Elementtexter sammanfattade från källa: http://heartwisdom.webnode.se/products/astrologins-jordtecken-oxen-jungfrun-stenbocken/