knivsmed

Svans smedja med vackert knivhantverk

Svans smedja med vackert knivhantverk

Vi har flera utställare kvar att presentera för er, och näst på tur nu är knivsmeden Lars Svahn, som driver Svans Smedja i Kovland, nordväst om Sundsvall. I sin smedja tillverkar Lasse bland annat knivar som han smider, skaftar och syr sliren till knivarna.